Global Business Courier Curierat Rapid International | Transport Local si Naţional *

Termeni şi condiţii

Definitii


PRESTATOR - se refera la GLOBAL BUSINESS COURIERprecum si la toti subsidiarii si afiliatii GLOBAL BUSINESS COURIERsi respectivii lor angajati, agenti sau contractori independenti. 


BENEFICIAR - se refera la client - expeditorul 


TRANSPORT, EXPEDITIE - operatiunile si serviciile legate de o expeditie incredintata prestatorului.


EXPEDIERE - Inseamna orice fel de documente, colete, pachete sau marfa ce calatoresc cu o singura nota de transport (AWB) si care au fost acceptate de GLOBAL BUSINESS COURIERin vederea prestarii de servicii..


1.Acceptarea conditiilor de furnizare a serviciilor

 

In momentul in care ne preda expedierea sau expedierile, BENEFICIARUL acceptata aceste  Conditii atat pentru el cat si pentru alta persoanã care ar putea avea un interes asupra expedierii respective, indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (AWB). Nici un angajat GLOBAL BUSINESS COURIER si nimeni altcineva nu are autoritatea sa denunte sau modifice in vreun fel oricare din termenii si conditiile acestui contract sau sã faca o promisiune in numele
nostru.
In cazul in care BENEFICIARUL . ne incredinteaza o expediere insotita de instruciuni scrise sau verbale ce contravin acestui contract, GLOBAL BUSINESS COURIERnu va fi tinut rãspunzãtor pentru aceste instructiuni.

2.Conditiile privind expedierea

 

GLOBAL BUSINESS COURIER nu ofera servicii pentru coletele care nu respecta restrictiile din paragrafele de la (a) la (c) de mai jos:

(a) Valoarea oricarui colet nu poate depasi echivalentul sumei de 5.000 EUR

(b) Coletele nu trebuie sa contina nici unul din articolele periculoase / interzise, inclusiv, dar fara sa se limiteze la: articole de valoare neobisnuita (precum opere de arta, antichitati, pietre pretioase, timbre, unicate, aur sau argint), bani sau instrumente negociabile (precum cecuri, cambii, obligatiuni, carnete de economii, carduri de credit preplatite, certificate de actiuni sau alte titluri de valoare), arme de foc si obiecte periculoase. 

(c) Coletele nu trebuie sa contina obiecte care pot pune in pericol viata oamenilor, a animalelor sau a mijloacelor de transport de orice fel, sau care ar putea altera sau deteriora alte bunuri transportate de GLOBAL BUSINESS COURIER, sau articole al caror transport este interzis prin legile in vigoare. 

Expeditorul rãspunde de corectitudinea detaliillor adecvate de contact ale expeditorului si ale destinatarului coletului, cat si de corecta ambalare, marcare si
etichetare a coletelor, de descrierea si clasificarea corecta a continutului lor, si ca sunt insotite de intreaga documentatie care (in fiecare caz in parte) este necesara pentru a le face potrivite pentru transport si pentru a respecta cerintele din legile in vigoare.Expeditorul declara ca toate coletele prezentate catre
GLOBAL BUSINESS COURIERrespectã conditiile mai sus mentionate si au fost pregatite in locatii sigure de cãtre el personal sau de cãtre personalul responsabil angajat de el. 

GLOBAL BUSINESS COURIER nu accepta expedierea marfurilor periculoase sau interzise, in acord cu specificatiile IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte regulamente interne sau internationale referitoare la transport.

3.Inspectie

Sunteti de acord ca GLOBAL BUSINESS COURIER, precum si orice autoritate nationala inclusiv autoritatile vamale, sa deschida si sa inspecteze expedierea (coletul) beneficiarului din motive intemeiate si in cazurile prevãzute lege, in orice moment.

4.Rute


Rutele precum si modalitãtile de transport a expedierii beneficiarului sunt la discretia GLOBAL BUSINESS COURIER.

5.Tarife

Beneficiarul este de acord sa achite contravaloarea transportului intre cele doua locatii specificate pe nota de transport (AWB), conform tarifelor in vigoare la data transportului sau in conformitate cu cele stabilite separat cu Beneficiarul. Toate taxele vamale, TVA sau orice alta taxa generata de livrarea unei expedieri se vor achita la momentul livrãrii. Intarzierea plãtii facturii duce la aplicarea de penalitãti de 0,5% / zi de intarziere din suma neachitatã. 

In cazul in care Beneficiarul ne instiinteaza asupra faptului ca a cazut de acord ca destinatarul sau o terta parte sa achite contravaloarea transportului sau/si orice alte taxe sau costuri suplimentare iar acestia refuza aceasta plata, ne rezervam dreptul de a recupera de la beneficiar sumele corespunzatoare. Tarifele noastre se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica (obtinuta cu ajutorul relatiei de conversie volumetrica).

 

6.Adrese gresite / imposibilitate de livrare

 

In cazul in care adresa de destinatie specificata de beneficiar este gresita vom face tot posibilul sa o corectam. Daca adresa corecta se afla la o alta destinatie, veti fi instiintat de aceasta. In cazul in care expedierea nu poate fi livrata (destinatar lipsa de la domiciliu etc.), vom instiinta beneficiarul. Beneficiarul este de acord sa plateasca orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirectionarea ei, distrugerea sau incercarea
de efectuare a unei noi livrari conform cu tarifele aplicabile.
Timpul de pãstrare a trimiterilor postale care nu au fost nici predate destinatarului si nici returnate expeditorului va fi de 6 luni, dupã care trimiterea postalã devine proprietatea GLOBAL BUSINESS COURIER, prestatorul de servicii fiind exonerat de orice raspundere.


7. Garantiile Beneficiarul cu privire la securitatea expedierii


Beneficiarul declara urmatoarele: Continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzãtor pentru a-l proteja impotriva riscurilor obisnuite de transport. A pregatit expedierea in conditii de securitate prin intermediul angajatilor sai si aceasta a fost protejata impotriva actiunilor neautorizate in timpul ambalãrii,

depozitarii si transportului inainte de a fi preluata de GLOBAL BUSINESS COURIERDescrierea continutului expedierii este conforma cu realitatea iar documentul de transport si adresa destinatarului sunt completate corect si lizibil. Expedierea nu are in componenta bunuri interzise sau restrictionate de regulamentele interne si internationale.

8.Timpi de livrare garantati pentru serviciile postale

 

Pentru serviciile postale Express, vor fi stabiliti urmãtorii termeni de livrare garantati:-

 in cazul trimiterilor locale timpii de livrare nu vor depãsi 12 ore , 24 ore pentru localitatile resedinta de judet si intrajudetean si 36 ore pentru alte localitati.

 

Pentru celelalte servicii postale, vor fi stabiliti urmãtorii termeni de livrare garantati:

- in cazul trimiterilor locale timpii de livrare nu vor depãsi 48 ore si in cazul trimiterilor in alte localitati timpii de livrare nu vor depãsi 72 de ore. 

 

In cazul nerespectarii termenilor de livrare mentionati mai sus, GLOBAL BUSINESS COURIERva restitui 10% din taxele de transport, dacã intarzierea este mai micã sau egalã cu 3 zile lucrãtoare, si 20% din taxa de transport dacã intarzierea depaseste 3 zile lucrãtoare.


9.Rãspunderea GLOBAL BUSINESS COURIER. Limite de rãspundere

 

Raspunderea GLOBAL BUSINESS COURIERcu privire la orice trimitere transportata se limiteaza la valoarea ei reala in bani si nu va depasi valoarea de 100 lei. In cazul trimiterilor cu valori peste 100 lei Beneficiarul plateste in plus fata de costul transportului 1% din valoarea declarata a coletului.

Prevederile prezentelor Conditii se completeaza cu legislatia in vigoare. Nu suntem rãspunzãtori pentru expedieri intarziate din circumstante independente de vointa noastra. Nu rãspundem pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei expedieri sau a unei parti din aceasta in cazul in care sunt generate de urmatoarele situatii: 

Cazul fortuit ce va include: 

- blocaje rutiere (caderi de copaci,stanci,coliziuni in lant), surpari de teren in apropierea soselei; 

- caderi de poduri,astupari de tunele montane, deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, accidente rutiere necauzate de catre conducatorul auto al uneia din partile contractante, conditii meteorologice nefavorabile bunei desfasurari a
itinerariului propus, etc.; 

Forta majora, ce va include: 

- Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundatii, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc.; 

- Cauze umane: starea de razboi, starea de asediu, etatizarea fortata (trecerea in proprietatea statului), revolutii, revolte populare, etc.; 

- Cazul de forta majora poate fi invocat, dar urmeaza a fi sustinut in fata celeilalte parti daca este prezenta ca si clauza in contract,iar dovada atestarii acesteia trebuie adusa din partea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. 

- Ambalaj neadecvat / necorespunzator, chiar in cazul in care expeditia dvs. a fost acceptatã de cãtre noi; 

- Defecte latente sau vicii ale expedierii; 

- Orice act sau omisiune a oricarei persoane din afara GLOBAL BUSINESS COURIER: expeditorul, destinatarul, orice tert interesat, vama sau alte institutii guvernamentale, linii aeriene, aeroporturi

Pentru pierderea, distrugerea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei expedieri realizata printr-un subcontractor autorizat ANCOM raspunderea ii revine firmei GLOBAL BUSINESS COURIER

Pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea expedierii, nu ne sunt imputabile chiar daca vina este a noastra sau am fi avut la cunostinta ca asemenea pierderi pot aparea. Deasemenea deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor nu implica in vreun fel raspunderea noastrã.


10. Extinderea limitei de raspundere


Riscul pierderii sau deteriorarii continutului unei expeditii poate fi acoperit prin extinderea limitei de rãspundere. GLOBAL BUSINESS COURIER pune la dispozitia clientilor sai acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxa procentuala din valoarea declarata a expeditiei; serviciul este activat doar daca se completeazã casuta corespunzatoare de pe AWB si se efectueaza plata corelativa acestuia conform contractului. Extinderea limitei de rãspundere nu acopera pierderile indirecte sau speciale (mentionate in clauza 8) ca urmare a intarzierii, pierderii, deteriorarii totale sau partiale a expedierii beneficiarului Extinderea limitei de rãspundere se poate face panã la valoarea maxima de 5.000 EUR (valorea maximã admisã a expeditiei).


11. Reclamatii

Reclamatiile beneficiarului cu privire la pierderea, livrarea gresita, deteriorarea partiala sau totala a expedierii precum si cele referitoare la angajati GLOBAL BUSINESS COURIER se vor face conform urmãtoarei proceduri: 

Reclamatiile pot fi formulate de expeditor sau de mandatarul acestuia, care va atasa o procurã specialã la reclamatie.Toate reclamatiile se vor formula in scris, de indata ce este practic posibil si in orice caz, in termen de maxim de 30 zile de predarea expeditiei. Acesta vor putea fi comunicate GLOBAL
BUSINESS COURIER direct la registraturã sau prin posta, cu confirmare de primire.

Reclamatia depusã direct la centrul GLOBAL BUSINESS COURIERva primi un numãr de inregistrare, care i se va comunica persoanei care a depus reclamatia. In comunicarile ulterioare dintre parti se va mentiona acest numar de inregistrare.

Reclamatia trebuie documentata prin punerea la dispozitie a tuturor datelor relevante privind evenimentul. Beneficiarul trebuie sa ne puna la dispozitie ambalajul original in vederea expertizarii acestuia. Ne rezervam dreptul de a respinge reclamatia beneficiarului in cazul in care nu este respectata procedura descrisa mai sus. 

GLOBAL BUSINESS COURIERNU ESTE OBLIGAT SA ACTIONEZE ASUPRA RECLAMATIEI DVS. PANA IN MOMENTUL IN CARE S-A EFECTUAT PLATA CONTRAVALORII SERVICIILOR. 

In solutionarea reclamatiei se vor avea in vedere urmãtoarele etape:

- verificarea preluarii / livrarii expeditiei;

- analiza internã;

- daca se confirma reclamatia, expeditorul va fi despagubit (in functie de expeditia cu valoare declarata sau expeditie cu valoare nedeclarata), despãgubirea urmand a fi achitatã prin ordin de platã sau mandat postal, in termen de 15 zile de la admiterea reclamatiei;

Termenul de solutionare a
reclamatiei pentru toate serviciile furnizate va fi de maxim de 3 luni de la data introducerii acesteia. 

Beneficiarul se angajaza fata de GLOBAL BUSINESS COURIERca nu va permite unei terte persoane ce are vreun interes asupra continutului sau expedierii in sine sa inainteze o plangere sau o actiune impotriva GLOBAL BUSINESS COURIER, chiar daca aceasta este generata de neglijenta noastrã. In cazul in care aceasta plangere sau actiune este introdusa, beneficiarul ne va garanta impotriva tuturor consecintelor acestor plangeri, inclusiv costurile ce necesita
incheierea acestor actiuni sau plangeri.